ครม.เศรษฐกิจเคว้ง หมดมาตรการกระตุ้นศก.เพิ่ม

Loading

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เลขานุการ คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ 7 ไม่มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม เพราะที่ผ่านมาได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไปหมดแล้ว ทั้งการกระตุ้นการบริโภค การท่องเที่ยว การช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และการเร่งลงทุนโครงการขนาดใหญ่

อย่างไรก็ตาม ครม.เศรษฐกิจ อาจจะมีการพิจารณาออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในเดือนสุดท้ายของปีนี้ ซึ่งต้องยอมรับว่าถึงมีมาตรการใหม่ออกมาก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยปี 2562 ขยายตัวได้ 3% ตามที่ ครม.เศรษฐกิจ ตั้งใจไว้ และการประชุม ครม.เศรษฐกิจครั้งต่อไปยังกำหนดไม่ได้ว่าจะมีการประชุมเมื่อไร เนื่องจากนายกรัฐมนตนรีจะต้องเดินทางไปภารกิจในต่างประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *