คีย์บอร์ด iPad Pro รุ่นใหม่อาจมีแทร็กแพ็ด ใช้ได้เหมือน MacBook

Loading

จากการเปิดตัว iPadOS ทำให้ iPad สามารถทำงานได้ใกล้คำว่าคอมพิวเตอร์ได้มากขึ้น แต่นั่นก็ทำให้ไลน์สินค้าระหว่าง MacBook และ iPad อาจจะดูงง ๆ หน่อย ทั้งนี้มีรายงานจาก The Information เผยว่า Apple กำลังพัฒนาคีย์บอร์ดสำหรับ iPad Pro รุ่นใหม่ที่มีแทร็กแพ็ดให้ใช้งานด้วย

The Information รายงานว่า Apple กำลังพัฒนาคีย์บอร์ดที่มีแทร็กแพ็ดเหมือนบน MacBook ในช่วงปลายปีนี้ ทำให้สามารถใช้งาน iPad ได้ใกล้เคียงกับ MacBook มากยิ่งขึ้น แตหากใครไม่อยากรอ Apple ทำของตัวเองออกมาก็สามารถหาคีย์บอร์ดแบรนด์ Brydge ซึ่งเป็นคีย์บอร์ดไร้สายมาใช้งานได้แทนก่อน

จากการที่ iPad Pro เปลี่ยนจากพอร์ต Lightning มาใช้ USB-C และการเปิดตัว iPadOS ยังรองรับการเชื่อมต่อกับเมาส์ไร้สายได้ ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่า Apple พยายามผลักดัน iPad Pro ให้สามารถทำงานได้ใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์มากขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *