อนาคตใหม่ทำเว็บชี้พิกัดในการหาซื้อหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ โดยอาศัยข้อมูล Crowdsource

Loading

เว็บไซต์ของอนาคตใหม่ เผยแพร่ Crowdsource หรือแผนที่ฉบับประชาชนที่ชี้พิกัดในการหาซื้อหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ โดยข้อมูลที่นำมาเผยแพร่คือการรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่กรอกข้อมูลผ่าน Google Form ซึ่ง ณ ขณะนี้ (6 มีนาคม 2563) มีผู้กรอกข้อมูลแล้วกว่า 650 คนจากทั่วประเทศ

อนาคตใหม่ได้จัดทำ Crowdsource หรือแผนที่ฉบับประชาชน เพื่อชี้พิกัดของร้านค้า ร้านขายยา ที่มีหรือไม่มีหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ โดยแสดงผลปริมาณสินค้าเป็น 3 แบบ คือ

มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการรายวัน (สีฟ้า) มีสินค้าเข้าประจำวัน แต่ไม่เพียงพอกับความต้องการ (สีเหลือง) ไม่มีสินค้าเลย ขาดสินค้ามานานแล้ว และไม่ทราบว่าสินค้าจะมาเมื่อไร (สีแดง)

โดยข้อมูลเหล่านี้มาจากประชาชนที่เข้ามากรอกข้อมูลผ่าน Google Form โดย 1 คน สามารถกรอกข้อมูลกี่ร้านค้าก็ได้ ซึ่งข้อมูลที่ต้องกรอกนั้น ประกอบด้วยข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล (ส่วนนี้จะถูกปิดเป็นความลับและไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะ) และข้อมูลของร้านค้า/ร้านขายยา

ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้จากการเลือกจุดที่แสดงบนแผนที่ประเทศไทย หรือ Dropdown ที่แยกตามจังหวัดและเขตในกรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *