การค้าไทย-จีน

Business

ครม. อนุมัติ MOU ความร่วมมือไทย-จีน โครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2565 ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เสริมสร้างสมรรถนะด้านความมั่นคงทางอาหาร ด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการทวนสอบผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกในห่วงโซ่อุปทาน น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าภายหลังจากที่ไทยได้รับทุนของกองทุนดังกล่าวแล้ว งบประมาณที่ได้รับจะมี 3 หน่วยงาน นำไปจัดกิจกรรมโครงการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของไทยตามวัตถุประสงค์ของกองทุน เพื่อให้เกิดสันติภาพและความมั่งคั่งต่อประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง

Read More
Business

สรท.คิดใหม่ ลดการพึ่งพาตลาดจีน

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Thailand Compettitiveness : How to turn challenges into Success? รับมือความท้าทายเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ว่า

Read More
Business

เตือนผู้ส่งออกตรวจสอบข้อมูล ท่าเรือจีน-ฮ่องกงเปิดบริการ

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์การขนส่งสินค้าของจีนและฮ่องกง ภายหลังที่รัฐบาลจีนประกาศให้เปิดประเทศวันที่ 10 ก.พ.ที่ผ่านมา ว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ทั้งในจีนและฮ่องกงว่า ท่าเรือสินค้าและด่านศุลกากรส่วนใหญ่ได้เปิดทำการเป็นปกติแล้วตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.แต่บางแห่งยังไม่เปิดทำการ ซึ่งกรมขอให้ผู้ประกอบการไทยตรวจสอบสถานการณ์กับคู่ค้า และผู้ให้บริการด้านการขนส่งอีกทางหนึ่งด้วย เพื่อไม่ให้กระทบต่อการส่งออกสินค้าไทย สำหรับการเปิดให้บริการท่าเรือและด่านศุลกากร มีอาทิ สคต.

Read More
Business

ส.อ.ท. ผนึกมณฑลกวางตุ้งเชื่อมการค้าไทย-จีน ดึงลงทุนอีอีซี

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยหลังร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมณฑลกวางตุ้ง (China Council for the Promotion of International Trade Guangdong Committee: CCPIT) โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

Read More