สรท.คิดใหม่ ลดการพึ่งพาตลาดจีน

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Thailand Compettitiveness : How to turn challenges into Success? รับมือความท้าทายเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ว่า

Read more

เตือนผู้ส่งออกตรวจสอบข้อมูล ท่าเรือจีน-ฮ่องกงเปิดบริการ

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์การขนส่งสินค้าของจีนและฮ่องกง ภายหลังที่รัฐบาลจีนประกาศให้เปิดประเทศวันที่ 10 ก.พ.ที่ผ่านมา ว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ทั้งในจีนและฮ่องกงว่า ท่าเรือสินค้าและด่านศุลกากรส่วนใหญ่ได้เปิดทำการเป็นปกติแล้วตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.แต่บางแห่งยังไม่เปิดทำการ ซึ่งกรมขอให้ผู้ประกอบการไทยตรวจสอบสถานการณ์กับคู่ค้า และผู้ให้บริการด้านการขนส่งอีกทางหนึ่งด้วย เพื่อไม่ให้กระทบต่อการส่งออกสินค้าไทย สำหรับการเปิดให้บริการท่าเรือและด่านศุลกากร มีอาทิ สคต.

Read more

ส.อ.ท. ผนึกมณฑลกวางตุ้งเชื่อมการค้าไทย-จีน ดึงลงทุนอีอีซี

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยหลังร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมณฑลกวางตุ้ง (China Council for the Promotion of International Trade Guangdong Committee: CCPIT) โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

Read more