วาทะ ซีอีโอ กูลเกิ้ล “ต้องฉลาด ประหยัด ขี้เหนียว”

ในการประชุมระดับหัวหน้าของทั้งองค์กร พิชัยต้องเผชิญกับคำถามที่ยากลำบากจากพนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับการลดงบประมาณการเดินทางและความบันเทิง การจัดการ Productivity และการเลิกจ้างที่อาจเกิดขึ้น ทั้งๆ ที่ ‘Google มีผลกำไรและสำรองเงินสดจำนวนมาก’ ขณะที่ Google พยายามสำรวจสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยของการเติบโตที่ช้าลง การลดต้นทุน และความไม่พอใจของพนักงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ซีอีโออย่าง ซันดาร์ พิชัย กำลังพบว่าตัวเองนั้นเป็นฝ่ายตั้งรับจากสิ่งต่างๆ ที่โถมมาจากทีม

Read more

กรรมาธิการยุโรปร่างกฎเกณฑ์ควบคุมการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

คณะกรรมาธิการยุโรปเปิดเผยร่างข้อเสนอเพื่อควบคุมการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อให้แน่ใจว่าสาธารณชนจะสามารถไว้วางใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ โดยประธานคณะกรรมาธิการยุโรป กล่าวว่า ขณะที่มีการยอมรับกันว่าการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้นั้นช่วยสร้างความสะดวกและความได้เปรียบ เพราะสามารถช่วยแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น การดูแลสุขภาพ การเกษตร และงานด้านสิ่งแวดล้อม แต่เทคโนโลยีนี้ก็อาจสร้างผลเสียได้ในแง่ของการแบ่งแยกปฎิบัติ การละเมิดความเป็นส่วนตัว และอาจจะถูกนำไปใช้ในการประกอบอาชญากรรมได้ ดังนั้นขณะที่บริษัทด้านเทคโนโลยี AI ทั่วโลก โดยเฉพาะจากสหรัฐและจีน กำลังพยามเข้าไปทำธุรกิจในตลาดยุโรปนั้น

Read more