ข่าวประวัติศาสตร์

History

รามเกียรติ์ กับ​ รามายณะ ความเหมือนที่แตกต่าง

มหากาพย์รามายณะนั้นแพร่หลายไปในหลายประเทศ เนื้อเรื่องของแต่ละแห่งก็มีเปลี่ยนแปรไปบ้างตามแต่ผู้ถ่ายทอด ทำให้แม้จะเป็นเรื่องเดียวกัน แต่ก็แตกต่างกันไปตามภูมิภาคและวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้ที่รับการถ่ายทอดวรรณคดีเรื่องนี้ไป ในอินเดียเองก็มีผู้รู้บางท่านวิเคราะห์กันว่าเรื่องนี้น่าจะมีเค้าโครงมาจากเรื่องจริง ในยุคที่ชนเผ่าอารยันซึ่งเคยอยู่ทางตอนใต้ของรัสเซียอพยพเข้ามายังอินเดีย แน่นอนว่าย่อมหมายถึงฝ่ายของพระราม-พระลักษมณ์ ส่วนทศกัณฐ์และประชาชนยักษ์ก็คือชาวทมิฬ หรือทราวิฑ ชนพื้นเมืองดั้งเดิม แต่ก็มีผู้คัดค้านแนวคิดนี้อยู่ไม่น้อยเช่นกัน ความแตกต่างของรามเกียรติ์แบบไทยๆกับรามายณะของอินเดียนั้น มีอยู่หลายจุด จะขอยกมาเล่าให้ทราบกันบางส่วนนะครับ เพราะถ้ายกมาทั้งหมดเห็นทีจะต้องเล่ากันยาว ขอเล่าแค่ตัวละครหลักบางท่านก็แล้วกันทศกัณฐ์ (แปลว่าผู้มีสิบคอ ซึ่งก็คือมีสิบหัว) นั้น ทางอินเดียเรียกว่า

Read More
History

“อชันตา” วัดถ้ำในพระพุทธศาสนาที่งดงามและเก่าแก่ที่สุดในโลก

ถ้ำอชันตา (Ajanta Caves) เมืองออรังกาบาด รัฐมหาราษฎร์ ประเทศอินเดีย…ได้ชื่อว่าเป็น วัดถ้ำในพระพุทธศาสนาที่งดงามและเก่าแก่ที่สุดในโลก สร้าง ราวพ.ศ.350 โดยถ้ำระยะแรกยังไม่มีพระพุทธรูปมีเพียงสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา เช่นธรรมจักร ต้นโพธิ์ เจดีย์ เป็นต้น ภายหลังเมื่อมีคติการสร้างพระพุทธรูปเมื่อราวหลัง พ.ศ.500 ก็ปรากฏพระพุทธรูปขึ้นที่ถ้ำอชันต้าแห่งนี้ โดยพระภิกษุในสมัยนั้นได้ค้นพบสถานที่แห่งนี้ เห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เจาะภูเขาเพื่อสร้างเป็นกุฏิ

Read More
History

พระเจ้าเมนันเดอร์ที่ 1 ผู้ให้กำเนิด พระพุทธรูปองค์แรกในโลก

พระพุทธรูปคือรูปที่สร้างขึ้นแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดย แต่เดิมนั้นพุทธศาสนาไม่มีรูปเคารพแต่อย่างใด หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว ผู้ที่เลื่อมใสในพุทธศาสนา อยากจะมีสิ่งที่จะทำให้รำลึกถึง หรือเป็นสัญญลักษณ์ขององค์ศาสดา เพื่อที่จะบอกกล่าวเล่าขาน เรื่องราวขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงศึกษาค้นคว้าหาทางดับทุกข์ คราวแรกนั้นชาวพุทธก็ได้แต่นำเอาสิ่งของอันได้แก่ ดิน น้ำ และกิ่ง ก้าน ใบโพธิ์ จากบริเวณสังเวชนียสถาน 4 แห่ง คือ

Read More
History

ประวัติความเป็นมาของแผนที่

มนุษย์รู้จักบันทึกสิ่งต่างๆลงบนแผนที่ตั้งแต่โบราณ ก่อนที่จะประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้เสียอีก ความสามารถในการทำแผนที่เป็นสัญชาตญาณพื้นฐานอย่างหนึ่งของมนุษย์ ยกตัวอย่างเช่น ชาวเอสกิโมใช้การทำแผนที่ด้วยการใช้ไม้สลักไว้ที่หนังแมวน้ำเพื่อแสดงแผนที่ของบริเวณล่าสัตว์ ชาวเกาะมาร์แชลเกาะมาร์แชลใช้เปลือกหอยแทนแผนที่เกาะ แทนเส้นทางเดินเรือและบริเวณที่มีคลื่นลมแรง แผนที่ หมายถึง การนำเอารูปภาพสิ่งต่างๆ บนพื้นผิวโลก (Earth’ surface) มาย่อส่วนให้เล็กลง แล้วนำมาเขียนลงกระดาษแผ่นราบ สิ่งต่างๆบนพื้นโลกประกอบ ไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ(nature)และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น (manmade) สิ่งเหล่านี้แสดงบนแผนที่โดยใช้สี เส้นหรือรูปร่างต่างๆที่เป็นสัญลักษณ์แทน

Read More
History

ตุตันคาเมน ยุวกษัตริย์ผู้ร่ำรวยแห่งอียิปต์โบราณ

การค้นพบ สุสานของฟาโรห์ตุตันคาเมน เมื่อปีค.ศ.1922(พ.ศ.2465) ณ หุบผากษัตริย์ (Valley of the Kings) อียิปต์ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ.1922(พ.ศ.2465) คณะสำรวจของ เฮาเวิร์ด คาร์เตอร์ (Howard Carter)ได้ค้นพบที่ไว้พระศพของฟาโรห์ตุตันคาเมน อยู่ใกล้กับทางเข้าสุสานของของฟาโรห์แรเมซีสที่

Read More
History

หุ่นยนต์ตัวแรกๆของโลก

ช่างกลสมัยโบราณเขารู้จักการสร้างกลไกหุ่นยนต์มานับพันปีแล้ว โดยคิดค้นพัฒนาขึ้นจากนาฬิกาแดดและนาฬิกาทราย จนได้ นาฬิกาน้ำ เป็นกลไกรุ่นแรกที่มนุษย์รู้จักตั้งแต่ยุคอารยธรรมกรีกเมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล ใช้พลังน้ำเป็นตัวผลักฟันเฟืองให้กลไกนาฬิกาทำงานอัตโนมัติ ถือเป็นเครื่องจักรเครื่องแรกที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับทำงานแทนมนุษย์ หลังจากนั้น ระบบลานฟันเฟืองนี้ก็พัฒนาต่อเนื่องมาตลอด โดยยุคแรกชาวกรีกเรียกมันว่า ออโตมาตา (automata) ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “อัตโนมัติ” นั่นเอง แรกเริ่มสิ่งประดิษฐ์ออโตมาตานิยมทำเป็นของเล่นสำหรับกษัตริย์ ชนชั้นสูง และเครื่องบูชาในทางศาสนาเพื่อให้คนนิยมเลื่อมใส

Read More
History

ตึกเอ็มไพร์สเตต ตึกที่เคยสูงที่สุดในโลก

ตึกเอ็มไพร์สเตต เป็นอาคารที่มีความสูงมากกว่า 100 ชั้น ในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่2 ตั้งอยู่บนเกาะแมนฮัตตัน ในนครนิวยอร์ก ของ สหรัฐอเมริกา เริ่มลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2472 (ค.ศ. 1929)แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2474

Read More
History

ยุทธการที่เดียนเบียนฟู …การรบที่ฝรั่งเศส ต้องปราชัย

หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้สิ้นสุดลง ประชาชนชาวเวียดนามไม่ยอมที่จะให้ฝรั่งเศสกลับมาอีกครั้ง “กองทัพประชาชนเวียดนาม” ที่นำโดย โฮจิมินห์ หรือลุงโฮ ที่ก่อตั้งในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ปลุกระดมชาวบ้านให้มาร่วมกับกองทัพประชาชนเวียดนามด้วยคติที่ว่า “ทหารและประชาชนคือปลากับน้ำ ไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้” จนทำให้มีแนวร่วมเป็นจำนวนมากและพร้อมที่จะพลีชีพเพื่อขับไล่ต่างชาติให้ออกไปจากดินแดนของพวกเขา แต่วีรกรรมของกองทัพประชาชนเวียดนามที่ลือลั่นไปทั่วโลกและถือว่าเป็นชัยชนะของชาวเอเชียที่มีต่อประเทศมหาอำนาจในยุคนั้นคงไม่มีครั้งไหนที่จะเป็นตำนานเท่าการรบที่สมรภูมิเดียนเบียนฟูอีกแล้ว การรบเริ่มต้นขึ้นในปี 1954 บริเวณแห่งนี้ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้การครอบครองของฝรั่งเศสเนื่องจากต้องการที่จะตัดเส้นทางการลำเลียงเสบียงของฝ่ายเวียดนาม และมั่นใจว่าหากยึดตรงนี้ได้อีกไม่นานฝ่ายเวียดนามก็จะอ่อนแอไปเอง ด้วยความที่ฝ่ายฝรั่งเศสนั้นคิดไปเองสงครามที่กำลังทำอยู่นั้นเป็นสงคราม

Read More
History

เปิดประวัติ ปรมาจารย์ยิปมัน

ยิปมัน(葉問)เกิดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ.1893 ที่เมืองฝัดซ๊าน (ฝอซาน) มณฑลกวางตุ้ง (สถานที่เดียวกับ หว่องเฟ๊ยห่ง (หวง เฟยหง) ในครอบครัวคหบดีที่มั่งคั่ง ยิปมัน เป็นลูกเศรษฐีแต่มีความสนใจในวิชาป้องกันตัวเป็นอย่างมาก เมื่อเขาอายุประมาณ 11 ปีได้นำเงินที่สะสมไว้ มาเพื่อขอเป็นศิษย์อาจารย์ฉานหว่าซุนแต่ฉานหว่าซุนกลับเห็นว่ายิปมันเป็นเด็ก อาจจะขโมยเงินจากผู้อื่นเพื่อมาเรียนจึงไม่ยอมรับ และได้ขอพบบิดาของยิปมัน

Read More
History

นครธม(អង្គរធំ)เมืองหลวงสุดท้ายของอาณาจักรขะแมร์

นครธม(អង្គរធំ)ของกัมพูชา เป็นเมืองหลวงแห่งสุดท้ายและเป็นเมืองที่เข้มแข็งที่สุดของอาณาจักรขะแมร์ หรือ เขมรโบราณ สถาปนาขึ้นในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 12 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 378–382170 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของ นครวัด ภายในนครมีสิ่งก่อสร้างมากมายนับแต่สมัยแรก ๆ และที่สร้างขึ้นต่อโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และรัชทายาท ใจกลางพระนครเป็นปราสาทหลักที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมัน

Read More