จัดปาร์ตี้

Lifestyle

การจัดปาร์ตี้ยามบ่ายให้ผู้สูงวัย

ความสนุกสุขสันต์ของคนวัยสูงอายุ นั้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงงานอดิเรก หรือ พบปะทานข้าวตามร้านอาหารตามปกติเท่านั้น “การจัดปาร์ตี้”ยามบ่าย ให้กับผู้สูงอายุก็เป็นแรงดึงดูดใจให้ผู้สูงวัยดูกระชุ่มกระชวยได้เช่นกัน แต่การจัดปาร์ตี้ยามบ่ายนั้น ก็จะต้องมีข้อแม้ และเงื่อนไขที่ผู้ประสานงานจะต้องรับทราบและพึงปฏิบัติดังนี้ -ซาวเสียงความต้องการของ สว.ทั้งหลายว่า อยากได้อะไรมากที่สุดในการจัดงานปาร์ตี้ที่จะจัดขึ้นนี้ ทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลตอบรับที่จะได้ตามมา -ใช้วิจารณญาณ พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของงานปาร์ตี้ที่เหมาะสม พอควร ไม่มากไม่มายเกินไป ที่กระชับไม่เยิ่นเย้อ

Read More