ตัดสิทธิ์ GSP

Business

เตือนวิกฤตเศรษฐกิจรอบใหม่

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการได้รับสัญญาณการตัดสิทธิ์ GSP จากสหรัฐมาเป็นระยะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วรวมถึงเหตุผลของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ด้านแรงงาน โดยได้เตรียมการรับมือมาตลอด แต่มองว่า รัฐบาลไม่จำเป็นต้องตอบสนองข้อเรียกร้องของสหรัฐในทุกเรื่อง เพราะที่ผ่านมาไทยให้สิทธิ์ประโยชน์กับแรงงานต่างด้าวที่มาทำงานในไทยมากกว่าหลายๆ ประเทศอยู่แล้ว ทั้งค่าแรงที่เท่ากับแรงงานไทย (ในขณะที่ค่าแรงในสหรัฐฯ / ญี่ปุ่น หรือ ยุโรป ค่าแรงคนในประเทศกับแรงงานต่างด้าว จะแตกต่างกัน)

Read More