ทับลาน

Trevel

ความสำคัญของป่าทับลาน: แหล่งทรัพยากรที่ควรอนุรักษ์

ป่าทับลาน เป็นที่รู้จักกันดีในภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งเครื่องสำอางของความสวยงามของธรรมชาติที่ควรได้รับการอนุรักษ์อย่างดี ป่าทับลาน: ผืนป่าดิบชื้นที่ยิ่งใหญ่ ป่าทับลาน ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรี เป็นหนึ่งในผืนป่าดิบชื้นที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่กว่า 3,700 ตารางกิโลเมตร และเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่ามรดกโลก ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2548 ความหลากหลายทางชีวภาพ: สมบัติที่ไม่อาจทดแทน ป่าทับลานเป็นที่อยู่อาศัยของพืชพรรณและสัตว์ป่าหลายชนิดที่หาได้ยากในพื้นที่อื่น ๆ

Read More