ธรรมชาติ

Trevel

ชมผีเสื้อสวย ที่บ้านแคมป์บ้านกร่าง แก่งกระจาน

แคมป์บ้านกร่าง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน หนึ่งในจุดชมผีเสื้อหลากหลายสายพันธุ์ของเมืองไทย โป่งผีเสื้อ บ้านกร่าง ถือเป็นจุดชมผีเสื้อของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ที่สามารถพบเห็นฝูงผีเสื้อที่บินไปมานับพันตัวได้ ที่นี่ถือเป็นจุดศูนย์รวมของผีเสื้อหลากหลายสายพันธุ์ กว่า 200 ชนิดที่พบ ในช่วงฤดูร้อน ตามโป่งต่างๆที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ 4(บ้านกร่าง)โดยเราสามารถชมความสวยงามของผีเสื้อที่กำลังและเกาะกินโป่งกินน้ำหวานอยู่แถวบริเวณลำธารเมื่ออากาศร้อนจัด และแหล่งน้ำเริ่มแห้งเหือด บรรดาเหล่าผีเสื้อนานาชนิด จะพากันมาหา กินเกลือตาม ดินโป่งหรือแหล่งน้ำแฉะๆ มากมาย

Read More