ประวัติวัดพนัญเชิง

History

พระเจ้าสายน้ำผึ้ง สร้างวัดพนัญเชิง ก่อนมีอยุธยา

วัดนี้ตั้งอยู่ริมน้ำตรงจุดบรรจบกันระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก พงศาวดารเหนือ กล่าวว่า วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1587 และในพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา กล่าวว่า พ.ศ. 1887 ได้มีการสร้างพระเจ้าพแนงเชิงขึ้น ซึ่งต่อมาเรียกว่า พระพนัญเชิง หรือหลวงพ่อซำปอกง ตามคำเรียกขานของชาวชุมชนจีน แต่ยุคแรกเป็นวัดที่มีมาแต่โบราณ ก่อนพระเจ้าอู่ทองสร้างกรุงศรีอยุธยา 26 ปี ตามพงศาวดารเหนือว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้งเป็นผู้สร้าง

Read More