28 ธันวาคม 2310 พระเจ้าตากปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ แต่ไม่ได้กู้ชาติ!

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำกำลังตีแหกฝ่าวงล้อมทัพพม่าออกจากกรุงศรีอยุธยาก่อนกรุงแตกราว 7 เดือน โดยไปรวบรวมกวาดต้อนผู้สวามิภักดิ์ยังชายทะเลซีกตะวันออก กระทั่งเสียกรุงให้พม่าราวๆ เมษายน 2310 จากนั้น 28 ธ.ค.2310 พระองค์จึงประกาศตนปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์ บริบทคำว่า “กอบกู้เอกราช” การกอบกู้เอกราชหมายความว่า สภาวการณ์ยังคงเหลือบ้านเมือง ระบบการเมืองการปกครอง ศูนย์กลางทางอำนาจ กฎระเบียบ

Read more