พัชรธรรม

Variety Round-up

กรมราชทัณฑ์ ไปอีกหลัก “พัชรธรรม” พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้เ…

“ราชทัณฑ์จัดสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง โดยใช้หลักองค์ธรรมแปดประการเป็นแนวทางในการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร เพื่อการพัฒนาและฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังตามหลักโครงการจิตอาสา “กำลังใจ พัชรธรรม” วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง โดยใช้หลักองค์ธรรมแปดประการเป็นแนวทาง ในการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร เพื่อการพัฒนาและฝึกวิชาชีพ ให้กับผู้ต้องขังตามหลักโครงการจิตอาสา

Read More