รถไฟลาว-จีน

Business

โครงการก่อสร้างรถไฟลาว-จีน คืบหน้าร้อยละ 55.69

สปป.ลาวเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในและต่างประเทศเพื่อเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการพัฒนาเศรษฐกิจ ในปี 2562 นี้ สปป.ลาว มีแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะเส้นทางการคมนาคมภายในประเทศ เพื่อมุ่งสู่การเป็นจุดเชื่อมต่อ (land link) กับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน และจีน โดยโครงการที่ ได้รับความสนใจมากที่สุดคือ โครงการก่อสร้าง รถไฟลาว-จีน

Read More