ฤดูหนาว

Lifestyle

เอื้องหมายนา ดอกไม้แห่งการคารวะ

ลมหนาวเริ่มมา แต่ฝนก็ไม่ยอมไปเช่นนี้ ย้อนนึกไปถึงวัยเด็ก นี่คือห้วงเวลาที่จะบอกว่า ฤดูกาลแห่งหน้าแล้งเริ่มมาแล้ว อีกไม่นานก็จะถึงช่วงที่ข้าวในนาสุกปลั่งใกล้เก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นฤดูทำนา เรื่องนี้เกี่ยวกับเอื้องหมายนา นะครับ สมัยก่อนชาวนามีพิธีกรรมอย่างหนึ่ง คือการสู่ขวัญควาย เนื่องจากในฤดูกาลทำนา บางทีต้องทุบตี ด่าว่าควายบ้างจากการไถพรวน พอถึงฤดูแล้ง ด้วยวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทย ก็จะ”ขอขมาควาย”กันจะนำต้นเอื้องหมายนาไปปักไว้ 4 ทิศหาฟางหาหญ้าหาน้ำมาให้ควายกินกองโตๆและบริเวณพื้นที่นาเป็นสัญลักษณ์ ว่า ทำพิธีสู่ขวัญควายแล้วขอขมากรรมต่อสัตว์ที่มีคุณแล้วครับ

Read More