ลดสารพิษในผัก

Health

เคล็ดลับ!! การล้างผัก ลดสารพิษ

ผักที่จะนำไประกอบอาหารควรเลือกซื้อให้ถูกต้องตามฤดูกาล เพราะจะได้ผักที่สด งามและราคาถูก ถ้าเป็นไปได้ควรเลือกผักที่มีเครื่องหมาย “ผักอนามัย” หรือผักจากโครงการผักปลอดสารพิษ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง หากไม่สามารถเลือกได้ วิธีที่จะทำให้สารพิษตกค้างจากผักลดลง คือ การล้างผัก ซึ่งมีให้เลือกหลายวิธีด้วยกัน ล้างผักด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง แต่ละครั้ง ต้องใช้ปริมาณน้ำ 4 ลิตร โดยใช้น้ำก๊อกไหลผ่านอย่างน้อย 2

Read More