วัดสี่ร้อย

History

พ.ศ. 2303 วีรกรรมหน่วยอาทฆาต กองรบรากหญ้า 400 คน เป็นต้นแบบค่ายบางระจัน

ที่อำเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง มีวัดแห่งหนึ่ง ชื่อว่า วัดสี่ร้อย ซึ่งชื่อของวัดนี้ มีที่มาจากวีรกรรมของกองอาสาอาทฆาต จากวิเศษไชยชาญ จำนวน 400 นาย ที่ปักหลักสู้กับทหารพม่านับหมื่นนาย ที่อ่าวหว้าขาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในศึกอลองพญา สมัยรัชกาลสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ ก่อนการเสียกรุงครั้งที่สองราว 7 ปี เหตุเพราะพม่ายกพลสองหมื่น

Read More