วิกฤตเศรษฐกิจ

Business

ภัยแล้งทำอาหารสดราคาขึ้น แต่คนไม่ใช้จ่ายกดเงินเฟ้อลด

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยถึงดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือน ก.พ.63 ว่า เท่ากับ 102.70 ลดลง 0.08% เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค.63 และเพิ่มขึ้น 0.74% เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ.62 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวจากเดือน

Read More
Business

TDRI หวั่น GDP ไทยปี 63 โตต่ำกว่า 2%

นางสาวกิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เปิดเผยว่า แนวโน้มเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/63 มีโอกาสติดลบ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคการท่องเที่ยวไทยที่คาดว่าหดตัวถึง 50% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และคาดว่าทั้งปีอาจจะหดตัว 8-10% ซึ่งปัจจุบันรายได้จากการท่องเที่ยวไทยคิดเป็นสัดส่วน 12% ของผลผลืตมวลรวมในประเทศ

Read More
Business

อนุมัติจ่ายเงินผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เดือนเม.ย.- ก.ย. 63 ตามอัตราเดิม

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องการประกาศสดุดีเกียรติคุณผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 โดยมีมติเห็นชอบการประกาศสดุดีเกียรติคุณยกย่อง นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เป็นผู้สูงอายุแหางชาติ พุทธซักราช 2563 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม พร้อมทั้งที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพิ่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ตั้งแต่เดือนเมษายน

Read More
Business

ฑูตพาณิชย์ปรับกลยุทธ์ส่งออกมุ่งเชิงรุก พลิกวิกฤตเป็นโอกาส สู้ไวรัสโควิด-19

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์ทุกประเทศ) ว่า ได้เชิญทูตพาณิชย์ทั่วโลกมาหารือถึงสถานการณ์การส่งออกในปี 2563 ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องยอมรับความจริงว่านอกจากเศรษฐกิจโลกจะมีแนวโน้มชะลอตัว สงครามการค้า รวมทั้งกรณีภัยแล้งที่เกิดขึ้นในประเทศและภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้สถานการณ์ทางการค้าระหว่างประเทศและการส่งออกมีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงจากที่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะยืดเยื้อไปมากน้อยแค่ไหน กระทรวงพาณิชย์จำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ในเรื่องของการส่งออกให้สอดคล้องกัน เพื่อเพิ่มตัวเลขการส่งออกให้ได้ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวง กับภาคเอกชน สิ่งที่ต้องปรับคือกลยุทธ์ทางการตลาด ในการส่งออก โดยในส่วนของตลาดสินค้าบริการและแผนปฏิบัติการต้องมีรายละเอียดเชิงรุก

Read More
Business

‘สมคิด’ บุกแดนซามูไร ส่องโมเดลการเกษตรท่องเที่ยวชุมชน สร้างรายได้เศรษฐกิจฐานราก

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เข้าร่วมหารือกับหน่วยงานที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อบุกเบิกความร่วมมือกับองค์การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของญี่ปุ่น

Read More
Business

สทบ.ขีดเส้นตายฟื้นฟู 7 พันกองทุนหนี้เสีย เคลียร์ใน 1เดือน

นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (สทบ.) กล่าวถึงแนวนโยบายในการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในโอกาสที่เข้ามาเป็นผู้อำนวยการ สทบ.คนใหม่ว่า แนวทางที่ต้องเร่งดำเนินการคือการเชื่อมโยงให้สมาชิกกองทุนฯ ประมาณ 13 ล้านคน ที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ซื้อ ให้มีความใกล้ชิดเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นตลาดเดียวกันมากขึ้น ผ่านเครือข่ายโซเชียลมีเดีย ซึ่งจะเป็นการสร้างตลาดขนาดใหญ่เศรษฐกิจฐานรากได้พึ่งพากันได้ โดยไม่ต้องพึ่งพิงเศรษฐกิจภายนอก หรือรอการช่วยเหลือจากรัฐบาล “สมาชิกของกองทุนหมู่บ้านฯ 13 ล้านคนมีทั้งที่เป็นผู้ผลิตและผู้ซื้อ เราจะทำให้เกิดการซื้อขายระหว่างกองทุนหมู่บ้านฯ

Read More
Business

กระตุ้นยอดขาย OTOP เปิดจุดจำหน่ายหน้าสถานีเดินรถนครชัยแอร์

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่นครชัยแอร์ร่วมสนับสนุนสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้โครงการ “OTOP TO NCA STATION” เปิดให้ผู้ประกอบการได้นำสินค้ามาวางจำหน่ายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ สถานีเดินรถนครชัยแอร์ โดยดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2559 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้พบว่าสถิติยอดขายสินค้า

Read More
Business

เตรียมทูลเกล้าฯ งบปีง63 เงินพร้อมเข้าระบบ 4 แสนล้าน

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2563 ได้รับทราบผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร์และวุฒิสภา เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากนี้จะดำเนินการตามขั้นตอนและนำขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป ทั้งนี้ สำนักงบประมาณได้รายงานแผนการการเร่งรัดงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่เตรียมการไว้ให้ ครม. ทราบ

Read More
Business

“สมคิด”สั่งเร่งกระตุ้นไทยเที่ยวไทย เล็งเพิ่มวันหยุดต่อเนื่องช่วงสงกรานต์

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันที่ 14 ก.พ.63 กระทรวงการคลังจะมีการหารือร่วมกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อหามาตรการดูแลเฉพาะหน้า จากปัญหาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ซึ่งไม่ใช่กระทบแค่ผู้ประกอบการ แต่รวมไปถึงประชาชนที่มีอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วย รวมถึงต้องกระตุ้นโครงการไทยเที่ยวไทยมาช่วยหนุน เพื่อให้เกิดการจ้างงานและมีรายได้หล่อเลี้ยงในชุมชน นอกจากนี้ ได้มอบนายวิษณุ

Read More
Business

บอร์ดบีโอไอไฟเขียวมาตรการกระตุ้นลงทุน ฝ่าปัจจัยลบพยุงเศรษฐกิจไทย

น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บอร์ดบีโอไอ ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมอนุมัติมาตรการกระตุ้นการลงทุน รองรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยครอบคลุมการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ เอสเอ็มอี และเศรษฐกิจฐานราก ทั้งนี้ประกอบไปด้วย 3

Read More