ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

Business

ส่งออกรถปี 63 หดตัว 3% เซ่นพิษโคโรน่าไวรัส

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า การส่งออกรถยนต์โดยรวมของไทยในปี 2563 นี้อาจจะอยู่ในระดับหดตัวลงจากปีที่แล้ว ด้วยผลกระทบจากปัจจัยลบต่างๆทั้งปัญหาเศรษฐกิจเดิมที่ต่อเนื่องมาจากปีที่แล้ว รวมถึงการที่ออสเตรเลียคู่ค้าหลักไทยต้องเผชิญกับปัญหาไฟป่า แม้ว่าจะมีปัจจัยบวกจากการที่ค่าเงินบาทน่าจะมีทิศทางไม่แข็งค่าเท่าปีที่แล้ว นอกจากนี้ ปัจจุบันปัญหาใหม่จากการระบาดของไวรัสโคโรน่า มีแนวโน้มที่อาจกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวในประเทศคู่ค้าไทยหลายประเทศ โดยเฉพาะ เวียดนามและฟิลิปปินส์ ทำให้ผลกระทบต่อการส่งออกรถยนต์ของไทยปี 2563 ทวีความรุนแรงขึ้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ในกรณีที่ 1 หากทางการจีนสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในประเทศได้ภายใน 1

Read More