Samsung-Xiaomi ครองตลาดสมาร์ตโฟนประเทศอินเดีย

IDC บริษัทให้บริการข้อมูลตลาดทั่วโลก ได้เปิดเผยรายงานว่า Samsung และ Xiaomi เป็นผู้นำในตลาดสมาร์ตโฟนประเทศอินเดีย ในช่วงครึ่งหลังของปี 2019 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ อินเดีย เป็นประเทศที่ตลาดสมาร์ตโฟนกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีผู้ผลิตสมาร์ตโฟนยักษ์ใหญ่มากมายให้ความสนใจ เช่น Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme,

Read more