รางจืด สุดยอดสมุนไพร ล้างพิษ

รางจืด เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ ACANTHACEAE มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Thunbergia laurifolia Lindl. รางจืดเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่ง ที่มีหลายชื่อ เป็นชื่อตามท้องถิ่นต่างๆ ที่คนไทยในแต่ละพื้นที่จะเรียกขานกัน เช่น กำลังช้างเผือก, ขอบชะนาง, เครือเขาเขียว, ยาเขียว (ภาคกลาง), รางเย็น (ยะลา), ดุเหว่า

Read more

“กระเจี๊ยบมอญ” สรรพคุณทางยาที่น่าสนใจ ช่วยชะลอแก่

กระเจี๊ยบมอญ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Abelmoschus esculentus (L.) Moench ชื่อตามท้องถิ่นเรียกว่า มะเขือมอญ กระเจี๊ยบ มะเขื่อทะวาย มะเขื่อพม่า มะเขื่อมื่น มะเขือละโว้ กระเจี๊ยบมอญ มีลักษณะเป็น ไม้ล้มลุก สูง 0.5-2 ม. มีขนทั่วไป

Read more