สมุนไพรไทย

Health

ฟ้าทะลายโจร ดาบสองคม “ยาดี”คุณอนันต์ ไม่ระวัง”โทษมหันต์”

สังเกตุไหม ว่า ยาสมุนไพรบางชนิดบางตัวที่ดีๆ มักมีชื่อให้เราฉงนสงสัยตลอดอย่างต้น”ฟ้าทะลายโจร”ที่รักษาอาการเจ็บไข้เป็นหวัดคอเจ็บได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขว่า ปลอดภัย ใช้แทนยาพาราได้ไม่มีผลตกค้างในร่างกาย แต่ชื่อ ฟ้าทะลายโจร มีคำว่า”โจร”เป็นภูมิปัญญาคนโบราณติงไว้ในชื่อให้ลูกหลานระวัง เพราะถ้าขึ้นชื่อว่าโจร ไว้ใจมากไม่ได้ปัจจุบัน มีฟ้าทะลายโจรแปรรูปมาขายให้เราเห็นมากมายผสมโน่นนี่ เพื่อสร้างความเชื่อถือว่าของเขาดี จากผลการวิจัยพบว่า สรรพคุณทางยาของฟ้าทะลายโจร จะได้ตัวยาเยอะสุดต้องสกัดด้วยแอลกอฮอล์ หรือเหล้าจะได้ตัวยาสูงสุดถัดมาคือการผสมด้วยน้ำเปล่าเช่นการคั้นน้ำ การกินสด ส่วนที่ได้ผลทางตัวยาน้อยสุดคือแบบแห้งบรรจุในแคปซูล ที่มีขายทั่วไป

Read More