สันนิบาตชาติ

History

กองกำลังทหารไทย ที่ส่งเข้าไปร่วมสงครามโลกครั้งที่1​ ในทวีปยุโรป

เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่1ขึ้นในทวีปยุโรป​ ในหลวงรัชกาลที่6ได้โปรดฯให้ประกาศรับทหารอาสาสมัครเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2461 เดินทางออกจากประเทศไทยเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2461 เพื่อเข้ารับการฝึกหัดเพิ่มเติมก่อนเดินทางต่อไปยังสนามรบ ทหารไทยได้ไปปฏิบัติการรบสนับสนุนทหารชาติสัมพันธมิตร สงครามโลกครั้งที่1เกิดขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อ พ.ศ. 2457 สยามตั้งตัวเป็นกลาง จนกระทั่งวันที่

Read More