หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง

Business

จีนใช้นโยบาย “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”เร่งพัฒนาระบบการขนส่งอัจฉริยะระหว่างประเทศ

นโยบาย “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (One Belt One Road) ของจีน กําลังมีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบเครือข่ายการขนส่งสินค้าทั่วโลกให้มีความเป็นอัจฉริยะมากขึ้น โดยการสร้างการเชื่อมต่อระหว่างสนามบิน ท่าเรือ และรถไฟ รวมถึงธุรกิจการขนส่ง และธุรกิจการบินในจีนมีการนําเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้กับระบบสารสนเทศอัจฉริยะ เพื่อช่วยให้การขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนมีความสะดวกรวดเร็ว มีการบริหารจัดการที่แม่นยำ และช่วยลดต้นทุนคลังเก็บสินค้า ยกตัวอย่างเช่น การขนส่งสินค้าจากเมืองอี้อู (Yiwu)

Read More