อนาคตใหม่ทำเว็บชี้พิกัดในการหาซื้อหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ โดยอาศัยข้อมูล Crowdsource

เว็บไซต์ของอนาคตใหม่ เผยแพร่ Crowdsource หรือแผนที่ฉบับประชาชนที่ชี้พิกัดในการหาซื้อหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ โดยข้อมูลที่นำมาเผยแพร่คือการรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่กรอกข้อมูลผ่าน Google Form ซึ่ง ณ ขณะนี้ (6 มีนาคม 2563) มีผู้กรอกข้อมูลแล้วกว่า 650 คนจากทั่วประเทศ อนาคตใหม่ได้จัดทำ Crowdsource หรือแผนที่ฉบับประชาชน เพื่อชี้พิกัดของร้านค้า

Read more