3 เคล็ดลับผู้สูงวัยออกกำลังอย่างไรให้ “ฟิน”

คงไม่มีใครที่ออกกำลังกายแล้วต้องการให้เหนื่อยเปล่า และไม่ได้อะไร โดยเฉพาะกับ ผู้สูงวัยด้วยแล้ว ก้าวย่างแต่ละก้าวที่ต้องใช้พลังต้านทานสังขารที่ร่วงโรยนั้น เหนื่อยยากกว่าคนวัน “ฉกรรจ์” ยิ่งนัก แต่ข้อสำคัญที่มิอาจปฏิเสธได้นั่นก็คือ การออกกำลังต้องทำให้แต่ละคนผู้นั้น ต้องเกิดอาการ “ฟิน” ทั้งสุขใจที่มีสารอดรีนารีน หลั่งออกมาด้วย ไม่มากก็น้อย ดังนั้น หากจะให้ “ฟิน” จะต้องทำอย่างไรบ้าง 1.

Read more