ออกุสต์ โรแดง

History

“The Thinker”ผลงานชิ้นเอกของ โรแดง

ประติมากรรม”คนครุ่นคิด The Thinker”เป็นประติมากรรม เป็นประติมากรรมบรอนซ์และหินอ่อนที่เป็นรูปชายนั่งคิดเหมือนมีความขัดแย้งภายใน รูปปั้นมักจะใช้เป็นสัญลักษณ์ของปรัชญา ที่สร้างโดย”ออกุสต์ โรแดง (Auguste Rodin)”ประติมากรชาวฝรั่งเศส เดิมประติมากรรมนี้มีชื่อว่า“กวี” เป็นงานที่จ้างโดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะตกแต่ง (Musée des Arts Décoratifs) ในปารีสเพื่อเป็นรูปปั้นสำหรับประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์ โรแดงได้รับแรงบันดาลใจจาก มหากาพย์ “ไตรภูมิดานเต” โดยดานเต

Read More