อินโดนิเซีย

History

บุโรพุทโธศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก

โบโรบูดูร์ (Borobudur) หรือ บาราบูดูร์ ( Barabudur) คนไทยรู้จักในชื่อ “บุโรพุทโธ” ตั้งอยู่ บริเวณภาคกลางของเกาะชวา ตั้งอยู่ที่เมืองมาเกอลัง ประเทศอินโดนีเซีย ห่างจากยกยาการ์ตาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 40 กิโลเมตร สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 1293 – 1393

Read More