อเมริกา

History

ตึกเอ็มไพร์สเตต ตึกที่เคยสูงที่สุดในโลก

ตึกเอ็มไพร์สเตต เป็นอาคารที่มีความสูงมากกว่า 100 ชั้น ในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่2 ตั้งอยู่บนเกาะแมนฮัตตัน ในนครนิวยอร์ก ของ สหรัฐอเมริกา เริ่มลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2472 (ค.ศ. 1929)แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2474

Read More