จีนเคอร์ฟิวเกม ห้ามเด็กต่ำกว่า 18 ปีเล่นเกมหลังสี่ทุ่ม

สำนักข่าว New York Times รายงานว่ารัฐบาลจีน มีการออกกฎหมายเคอร์ฟิววิดีโอเกม ซึ่งเพิ่งเริ่มใช้งานเมื่อต้นสัปดาห์ไม่นานมานี้ เพื่อมุ่งเน้นป้องกันมิให้เด็กมีอาการเสพติดวิดีโอเกม มีอาการสายตาสั้น และส่งผลทำให้ “ผลการเรียนตกต่ำ” กฎหมายเคอร์ฟิววิดีโอเกมครั้งนี้จะมีความเข้มงวดยิ่งกว่าเดิม ตั้งแต่การจำกัดเวลาเล่น และการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเกม โดยเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะถูกจำกัดเวลาเล่นเกมเพียง 90 นาที

Read more