เคล็ดลับ

Variety Round-up

ลูกเรือเผย 19 เคล็ดลับที่สายการบินไม่อยากให้รู้

เมื่อนึกถึงพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จะพลอยให้หวนระลึกถึงคืนวันเสาร์เก่าๆ ที่ลูกเรือจำใจยิ้มและกล่าวคำว่า “บูบาย” (บ๊าย-บาย) ตอนเดินออกจากเครื่องบิน ไม่ใช่งานง่ายๆ สำหรับผู้ที่ทำงานในด้านสายงานบริการ โดยเฉพาะยิ่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ที่ต้องทำหลายอย่างมากมายให้ดีเลิศ ควบคู่ไปกับการสร้างความประทับใจแด่ท่านผู้โดยสารไปด้วย พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ต้องผ่านการฝึกอบรม 8 สัปดาห์กับสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ (FAA : Federal Aviation Administration)

Read More