เงินเฟ้อ

Business

แบงก์ชาติ ลดดอกเบี้ย สู่จุดต่ำสุดในประวัติศาสตร์

แบงก์ชาติมีมติลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% จาก 1.5% เหลือ 1.25%โดยแบงก์ชาติให้เหตุผลว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้จากการส่งออกที่หดตัวลงทำให้กระทบกับการจ้างงาน รวมถึงเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าเกณฑ์การลดดอกเบี้ยจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และ ทำให้เงินเฟ้อกลับไปสู่กรอบเป้าหมายการลดดอกเบี้ยในครั้งนี้จะทำให้ดอกเบี้ยนโยบายลดลงไปสู่ 1.25% ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในประวัติศาสตร์ โดยก่อนหน้านี้เคยลงไปสู่ระดับนี้มาแล้วตอนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจซับไพรม์ในช่วงปี 2008เท่ากับว่าตอนนี้แบงก์ชาติส่งสัญญาณกระตุ้นเศรษฐกิจที่ระดับขีดสุดเท่าที่เคยปรากฏมาในประวัติศาสตร์แล้ว.. ทั้งนี้มุมมองแบงก์ชาติเรื่องเศรษฐกิจคือ -เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากสภาวะกีดกันทางการค้าของโลก -ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวชะลอลง -การจ้างงานลดลงเร็วโดยเฉพาะภาคการผลิตเพื่อส่งออก -หนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง -โครงการลงทุนของภาครัฐ เอกชน

Read More