เด็กรุ่นใหม่

Lifestyle

เด็กรุ่นใหม่ใฝ่ฝันอยากเป็น YouTuber มากกว่านักบินอวกาศ

LEGO ได้ทำการสำรวจเด็กกว่า 3,000 คน อายุระหว่าง 8-12 ปี ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และจีน รวมถึงสอบถามผู้ปกครองกว่า 326 คนซึ่งเป็นพ่อแม่ของเด็กอายุระหว่าง 5-12 ปี ผลคือ เด็กส่วนใหญ่เลือกอยากเป็น YouTuber เมื่อพวกหนู ๆ

Read More