3 สุดยอด เทพทันใจ ที่ต้องไปขอพรให้ได้!

1.“เทพทันใจนัตโบโบยี เจดีย์โบตาทาวน์“ เป็นเทพทันใจองค์ที่มีชื่อเสียงและคนไทยนิยมไปไหว้มากที่สุด ชาวพม่ามีความเชื่อว่า “เทพทันใจนัตโบโบยี” เป็นนัตที่ปกปักรักษาพระเกศธาตุในเจดีย์โบตาทาวน์ เป็นหนึ่งในนัตหลวงที่ชาวพม่าให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก เป็นเทพทันใจที่คนมาขอพรสมหวังกันแทบทุกราย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน การงาน ค้าขาย ความรัก โชคลาภ โดยเฉพาะเรื่องเงินทอง บารมีแรง เสริมดวงให้ชีวิตราบรื่นในทุกๆ ด้าน 2.“เทพทันใจเจดีย์ซูเหล่” เป็นเทพทันใจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า และเป็นองค์ที่ชาวพม่านับถือมากที่สุด

Read more

ข้าฯ ไม่ใช่เทพทันใจ ข้าฯคือ ‘โบโบยี’

ข้าฯ ไม่ใช่เทพทันใจ ข้าฯคือ ‘โบโบยี’ แปลเป็นไทยว่า ‘พ่อปู่’ หรือ ‘พ่อใหญ่’ คนมอญพม่านับถือข้าฯ มาช้านาน คนมอญสร้างรูปข้าฯ เพื่อรำลึกคุณงามความดีตามตำนาน แต่คนพม่าสร้างรูปข้าฯ ไว้ทั่วไปทุกย่านบ้านเรือน ในฐานะนัต (Nat) กึ่งเทพกึ่งผี…” หากตะแกพูดได้แกคงจะพูดเช่นนี้! คนพม่านับถือผีนัต (Nat)

Read more