เทศกาลปีใหม่

Business

ปีใหม่63 คาดคนกรุงเทพฯใช้จ่าย 29,800 ล้านบาท หดตัว 3.2%

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยปัจจัยหลัก ประชาชนประหยัด-ระมัดระวังการใช้จ่าย ประกอบกับมีการใช้จ่ายล่วงหน้าจากมาตรการกระตุ้นของทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่มีก่อนหน้า ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุ เทศกาลปีใหม่ 2563 นี้ คนกรุงเทพฯ กว่าร้อยละ 58.2 ของคนที่ทำแบบสำรวจเลือกที่จะทำกิจกรรมและเฉลิมฉลองอยู่ในกรุงเทพฯ ใกล้เคียงกับปีที่แล้วที่ร้อยละ 59.0 โดยภาพรวมนั้นคนกรุงเทพฯ ยังคงมีการทำกิจกรรมในช่วงปีใหม่เช่นเดียวกันปีก่อนๆ แต่ที่มีความแตกต่างคือการตั้งงบประมาณรายจ่ายในแต่ละกิจกรรมที่ค่อนข้างระมัดระวัง

Read More