นักวิชาการมองโครงการยุวชนสร้างชาติแก้ปัญหาแค่ปลายเหตุ

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตกรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ สำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า โครงการยุวชนสร้างชาติถือเป็นนโยบายที่ดี เพราะว่าจะช่วยบัณฑิตตกงานให้มีงานทำไประยะหนึ่ง และได้รับค่าตอบแทนจำนวนหนึ่ง จะเป็นการบรรเทาปัญหาบัณฑิตตกงานจากภาวะเศรษฐกิจได้ ทั้งยังจะช่วยในเรื่องการเชื่อมโยงของคนรุ่นใหม่ในแง่ระบบการศึกษาและการพัฒนาชนบทด้วยการให้พวกเขาลงพื้นที่ไปทำงานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้มองว่าโครงการบัณฑิตอาสานั้นมีประโยชน์ เพราะคาดว่าบัณฑิตจบใหม่จะตกงานเป็นจำนวนมาก ถ้าให้พวกเขาได้มีงานทำเป็นเวลา 1 ปี และทำงานพัฒนากับชาวบ้านก็อาจจะเป็นช่องทางให้กับกลุ่มคนเหล่านั้นได้มีงานทำต่อไปหลังจากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ “อย่างน้อย 1 ปีพวกเขาจะมีเงินเดือนและไม่ตกงาน” นายอนุสรณ์กล่าวถึงบัณฑิตจบใหม่

Read more