ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่

Business

TSE หวังได้ร่วมลงทุนโรงไฟฟ้าชุมชน

ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE หวังได้เข้าร่วม โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน 100-200 เมกะวัตต์ ยืนยันมีความพร้อมเรื่องพื้นที่ รอเพียงภาครัฐประกาศหลักเกณฑ์การส่งเสริม นางสาวแคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่

Read More