Brexit

Business

“DITP” สั่งทูตพาณิชย์จับตาความเสี่ยง-โอกาสไทยหลัง “Brexit”

DITP สั่งทูตพาณิชย์จับตาความเสี่ยง-โอกาสไทยหลัง Brexit พร้อมติดตามรายการสินค้าที่เป็นโอกาสและได้รับผลกระทบ เตรียมแผนผลักดันการค้า-ลงทุนหลังสถานการณ์มีความชัดเจน นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) ประจำยุโรป ติดตามสถานการณ์ และรายสินค้าที่เป็นโอกาสและที่ได้รับผลกระทบจากกรณีสหราชอาณาจักรจะถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (Brexit)อย่างรอบด้าน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามว่าสภายุโรปจะมีการพิจารณาเลื่อนการออกการเป็นสมาชิกของสหราชอาณาจักรหรือไม่ ซึ่งจากผลการลงประชามติเดิมมีมติเห็นชอบให้ออกจากการเป็นสมาชิกในวันที่ 29

Read More