DITP

Business

DITP รุกตลาดญี่ปุ่นจัดเจรจาการค้าออนไลน์ เร่งส่งออกสินค้าไทยเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จับมือซุปเปอร์มาร์เก็ต Beisia จัดกิจกรรมเจรจาการค้าออนไลน์ (Online Business Matching)เร่งดันสินค้าไทยเข้าสู่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในตลาดญี่ปุ่น นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ อัครราชฑูต (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว จับมือซุปเปอร์มาร์เก็ต Beisia เพื่อผลักดันการส่งออกสินค้าไทยไปตลาดญี่ปุ่นเพิ่มเติม กำหนดจัดกิจกรรมเจรจาการค้าออนไลน์ (Online

Read More
Business

“DITP” สั่งทูตพาณิชย์จับตาความเสี่ยง-โอกาสไทยหลัง “Brexit”

DITP สั่งทูตพาณิชย์จับตาความเสี่ยง-โอกาสไทยหลัง Brexit พร้อมติดตามรายการสินค้าที่เป็นโอกาสและได้รับผลกระทบ เตรียมแผนผลักดันการค้า-ลงทุนหลังสถานการณ์มีความชัดเจน นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) ประจำยุโรป ติดตามสถานการณ์ และรายสินค้าที่เป็นโอกาสและที่ได้รับผลกระทบจากกรณีสหราชอาณาจักรจะถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (Brexit)อย่างรอบด้าน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามว่าสภายุโรปจะมีการพิจารณาเลื่อนการออกการเป็นสมาชิกของสหราชอาณาจักรหรือไม่ ซึ่งจากผลการลงประชามติเดิมมีมติเห็นชอบให้ออกจากการเป็นสมาชิกในวันที่ 29

Read More