smart village

Business

พาณิชย์ เร่งผนวกชุมชนต้นแบบ Smart Village หนุนผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่นก้าวสู่มืออาชีพ

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมทรัพย์สินทางปัญญา หารือถึงแนวทางการบูรณาการเพื่อช่วยกันผลักดันผู้ประกอบธุรกิจและสินค้าที่ได้รับเครื่องหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้กลายไปเป็นผู้ประกอบธุรกิจมืออาชีพและสร้างชุมชนที่เข้มแข็งให้ยั่งยืน มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มากขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะสอดรับกับโครงการ Smart Village Online ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันสินค้าชุมชนเข้าสู่โลกของการค้าออนไลน์ ปัจจุบันมีชุมชนต้นแบบ 5

Read More