Tailored Travel

Trevel

สัมผัสประสบการณ์พิเศษ “การท่องเที่ยวแบบสั่งตัด” ด้วยเทคโนโลยีแค่ปลายนิ้ว

การท่องเที่ยวในปัจจุบันมีการความหลากหลายมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวและเทรนด์การท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค การออกไปเปิดประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำแบบใคร การท่องเที่ยวแบบสั่งตัด ด้วยแอปพลิเคชันกำลังได้รับความนิยมอย่างมาก สำหรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่การจองที่พักไปจนถึงการหาประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบเฉพาะเจาะจง เหมือนเป็นการต่อยอดจากกระแสตอบรับของผู้ใช้ในการจองที่อยู่อาศัย สามารถออกแบบการเดินทางได้เองเพียงเลือกประสบการณ์จากใน แอปพลิเคชันหรือในเว็บ การท่องเที่ยวแบบสั่งตัด (Tailored Travel)  เป็นวิธีการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถออกแบบการท่องเที่ยวของตัวเองได้อย่างอิสระ วิธีการนี้จะเป็นมากกว่าการท่องเที่ยว คือ จะได้ประสบการณ์โดยตรงจากผู้ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้น โดยผู้มอบประสบการณ์จะมีกิจกรรมมาเสนอบนเว็บ

Read More