VR

IT & Innovation

สุดล้ำ! ฟาร์มรัสเซียใส่แว่น VR ให้กับโคนมช่วยลดความวิตกกังวล-เพิ่มปริมาณน้ำนม

ฟาร์มโคนมในรัสเซียได้ดัดแปลงแว่น VR เป็นพิเศษให้สามารถสวมใส่พอดีกับหัวของโค ซึ่งฝูงโคนมในฟาร์มแห่งนี้ได้สวมแว่น VR เพื่อลดความวิตกกังวล เพราะกระทรวงเกษตรและอาหารของ Moscow ได้อ้างถึงการวิจัยว่าอารมณ์ของโคจะมีความสัมพันธ์กับผลผลิตของน้ำนม กระทรวงเกษตรและอาหารของ Moscow ได้เปิดเผยถึงการทดลองใช้แว่น VR กับโคนมที่ฟาร์ม RusMoloko ในเขตเมือง Ramensky ของกรุง Moscow ว่าได้รับแรงบันดาลใจจากฟาร์มโคนมของประเทศต่าง

Read More