Tencent ปรับยุทธศาสตร์ซื้อกิจการเกม เน้นถือหุ้นใหญ่-บริษัทยุโรป

Loading

สำนักข่าว Reuters อ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง เผยว่า Tencent ได้ปรับกลยุทธ์ในการซื้อกิจการ โดยจะเน้นการซื้อบริษัทเกม ต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด และเน้นบริษัทในภูมิภาคยุโรป จากที่ผ่านมาบริษัทมักเข้าไปถือหุ้นส่วนน้อย และเน้นบริษัทในจีน

Tencent ปัจจุบันเป็นบริษัทเกมอันดับ 1 ของโลก วัดตามรายได้ มองแนวโน้มว่าบริษัทต้องเติบโตจากตลาดนอกประเทศจีนมากขึ้น และเพื่อเสริมความแข็งแกร่ง จึงต้องการเกมระดับแนวหน้ามาอยู่ในพอร์ตโฟลิโอบริษัทมากขึ้นนั่นเอง

รายงานบอกว่า Tencent ไม่ได้สนใจแค่บริษัทเกมเท่านั้น แต่อาจรวมถึงบริษัทที่มีเทคโนโลยีน่าสนใจ ตลอดจนบริษัทที่ทำด้าน Metaverse ด้วย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *