ทำสวน

Lifestyle

ทำสวนแบบสูงวัยอย่างมีสุข

คงไม่ต้องกล่าวให้มากความว่า ผู้สูงวัยนั้น หากจะต้องทำภารกิจทุกด้าน เพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย สิ่งสำคัญที่จะต้องมีอยู่นั่นก็คือ “ต้องมีความสุข” ที่มาพร้อมกับ “ความปลอดภัย” ด้วย ซึ่งจะต้องมากับ ….. 1.หาวิธีปลูกพืชผักผลไม้ที่ไม่ยุ่งยากในการปลูก ดูแล รักษา ผู้สูงวัยไม่ต้องพึ่งพาใคร ทำเองได้ ว่างั้นเถอะ 2.ถ้าอาณาบริเวณในการปลูกกว้างขวางบ้าง ก็ควรมีจุดพักให้ผู้สูงวัยได้พักผ่อนเมื่อไปแต่ละจุด อย่าให้ตรากตรำมากนัก

Read More