ประกันสังคน

Business

นายกฯผุดไอเดีย ดึงเงินประกันสังคมปล่อยกู้

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำหนังสือด่วนที่สุดที่ นร 0505/ว 459 แจ้งข้อสั่งการพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ทุกหัวหน้าส่วนราชการรับทราบว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาพล.อ.ประยุทธ์ ได้มอบหมายให้ กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม

Read More