ประหยัด

Business

สวนดุสิตโพลล์ชี้พิษฌสรษฐกิจ ประชาชนลดกิน-เที่ยว

“สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น ประชาชนทั่วประเทศ ในหัวข้อ การกินอยู่ของประชาชน ณ วันนี้ โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ จำนวน 1,174 คน ระหว่างวันที่ 19-23 พ.ย. เมื่อถามถึง วิธีการประหยัดที่เป็นรูปธรรม อันดับ 1 ตอบว่า ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

Read More