ผู้สูงอายุ

Lifestyle

ทำสวนแบบสูงวัยอย่างมีสุข

คงไม่ต้องกล่าวให้มากความว่า ผู้สูงวัยนั้น หากจะต้องทำภารกิจทุกด้าน เพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย สิ่งสำคัญที่จะต้องมีอยู่นั่นก็คือ “ต้องมีความสุข” ที่มาพร้อมกับ “ความปลอดภัย” ด้วย ซึ่งจะต้องมากับ ….. 1.หาวิธีปลูกพืชผักผลไม้ที่ไม่ยุ่งยากในการปลูก ดูแล รักษา ผู้สูงวัยไม่ต้องพึ่งพาใคร ทำเองได้ ว่างั้นเถอะ 2.ถ้าอาณาบริเวณในการปลูกกว้างขวางบ้าง ก็ควรมีจุดพักให้ผู้สูงวัยได้พักผ่อนเมื่อไปแต่ละจุด อย่าให้ตรากตรำมากนัก

Read More
Lifestyle

3 เคล็ดลับผู้สูงวัยออกกำลังอย่างไรให้ “ฟิน”

คงไม่มีใครที่ออกกำลังกายแล้วต้องการให้เหนื่อยเปล่า และไม่ได้อะไร โดยเฉพาะกับ ผู้สูงวัยด้วยแล้ว ก้าวย่างแต่ละก้าวที่ต้องใช้พลังต้านทานสังขารที่ร่วงโรยนั้น เหนื่อยยากกว่าคนวัน “ฉกรรจ์” ยิ่งนัก แต่ข้อสำคัญที่มิอาจปฏิเสธได้นั่นก็คือ การออกกำลังต้องทำให้แต่ละคนผู้นั้น ต้องเกิดอาการ “ฟิน” ทั้งสุขใจที่มีสารอดรีนารีน หลั่งออกมาด้วย ไม่มากก็น้อย ดังนั้น หากจะให้ “ฟิน” จะต้องทำอย่างไรบ้าง 1.

Read More
Health

ประเทศไทยกับอายุประชากรที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ความต้องการแรงงานด้านการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น

การดูแลสุขภาพ (healthcare) เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยคาดว่ามีมูลค่ารวมมากกว่า 9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐทั่วโลก คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตามอายุขัยเฉลี่ยของประชากรที่สูงขึ้นและจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทำให้หลายๆ ประเทศต้องคำนึงถึงความสามารถในการรองรับด้านการดูแลสุขภาพ และจำนวนแรงงานในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพที่สามารถรองรับประชากรของประเทศได้ โดยเฉพาะในบรรดาประเทศที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (aging society) ประธานฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานของเคพีเอ็มจี ดร. มาร์ค บริตเนล เตือนว่าจะมีการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ

Read More