พระบรมสารีริกธาตุ

History

ข้าฯ ไม่ใช่เทพทันใจ ข้าฯคือ ‘โบโบยี’

ข้าฯ ไม่ใช่เทพทันใจ ข้าฯคือ ‘โบโบยี’ แปลเป็นไทยว่า ‘พ่อปู่’ หรือ ‘พ่อใหญ่’ คนมอญพม่านับถือข้าฯ มาช้านาน คนมอญสร้างรูปข้าฯ เพื่อรำลึกคุณงามความดีตามตำนาน แต่คนพม่าสร้างรูปข้าฯ ไว้ทั่วไปทุกย่านบ้านเรือน ในฐานะนัต (Nat) กึ่งเทพกึ่งผี…” หากตะแกพูดได้แกคงจะพูดเช่นนี้! คนพม่านับถือผีนัต (Nat)

Read More