พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Trevel

พระพุทธรูปเล่อซาน(樂山大佛)อายุกว่า 1000ปี พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก

พระพุทธรูปองค์นี้ชาวจีนเรียกกันว่า “เล่อซานต้าฝอ” (樂山大佛; Lèshān Dàfó) หรือเรียกสั้นๆว่า “ต้าฝอ” (大佛)พระพุทธรูปเล่อชานเริ่มสร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง เมื่อประมาณ ค.ศ.700 กว่าปี “ภูเขาคือองค์พระ และองค์พระก็คือภูเขา”องค์พระแกะสลักขึ้นมาอย่างประณีต ทุกเส้นตามส่วนต่างๆของร่างกายมีสมมาตรที่ได้สัดส่วนเหมือนคนจริงๆมีความสูงกว่า 70 เมตร ไหล่กว้างกว่า 20 เมตร สะท้อนออกมาถึงความยิ่งใหญ่ของวัฒนธรรมและความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในสมัยราชวงค์ถัง

Read More