พระแก้วมรกต

History

พระแก้วมรกตเคยเป็นของรัสเซีย?

ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ขณะยังดำรงตำแหน่งมกุฎราชกุมารแห่งรัสเซีย ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสยามเป็นระยะเวลาสั้นๆ ในปี 2434 ซึ่งรัชกาลที่ 5 ทรงจัดพิธีต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ เนื่องจากทั้ง 2 พระองค์ทรงเป็นพระสหายที่สนิทแนบแน่นกันมาก ด้วยพระราชไมตรีอันแน่นแฟ้นนี้เองรัชกาลที่ 5 จึงตอบแทนพระสหายว่าหากประสงค์สิ่งใดในสยามก็จะจัดหาให้ไม่ขัดข้อง มกุฎราชกุมารรัสเซียจึงตรัสขอพระราชทาน “พระแก้วมรกต” อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเรา

Read More